Voorlichtingsbijeenkomst woningbouwcorporaties

Op 24 april hadden wij een voorlichtingsbijeenkomst op de brandweerkazerne in Hilversum voor woningbouwcorporaties uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Een interessante bijeenkomst die druk bezocht werd. Wat ons betreft was het dan ook een geslaagde bijeenkomst.

Hieronder zijn de presentaties te downloaden.

Allereerst was er een presentatie van Hendrik Kramer over Risicogerichtheid.
Daarna werd de kennis over brandveiligheid getest door Andrea van der Woude via een Mentimeter quiz. De uitslagen zijn hier te bekijken.
Vervolgens kwam Jeroen Wiegers met en presentatie over Vluchtroutes in woongebouwen.
En tot slotte Loe van der Borgh over Energietransitie.
Overige te downloaden informatie:
Handreiking Risicobeheersing Advies veilige PV-systemen
IFV Kennisbundel zonnepanelen
NIPV Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen v2021
NIPV BWNL Infographic Veilig parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages

Delen: