Brandveilig Leven

Brandveilig Leven heeft als doel om burgers te helpen op het gebied van brandveiligheid. Brandweer Flevoland heeft diverse activiteiten om de bewustwording en zelfredzaamheid bij burgers in Flevoland te bevorderen.

Is uw schoorsteen schoon?

Voorkom brand!

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal.

Stookt u in uw kachel of open haard hout, kolen of olie, dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk uw schoorsteen regelmatig te laten vegen!

meer informatie

Zorg ervoor dat de doorgang van uw schoorsteen toegankelijk is!

>

Delen: