Digitale toegankelijkheid

Toegankelijk voor iedereen

Brandweer Flevoland werkt er hard aan om de website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. Hiervoor worden de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 op niveau AA gevolgd. De huidige website voldoet op een aantal punten nog niet aan alle toegankelijkheidseisen volgens de WCAG 2.1. 

De toegankelijkheidsverklaring van Brandveiligflevoland.nl is opgenomen in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen. In deze verklaring lees je in welke mate onze website reeds voldoet en welke maatregelen getroffen zullen worden. 

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van deze website of ervaart u toegankelijkheidsproblemen op deze website, neem dan contact op via Toegankelijkheid@brandweergooivecht.nl

 

Het toegankelijkheidslabel van Brandveilig Flevoland. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Delen: