Disclaimers

Zo zit het...

DISCLAIMER WEBSITE BRANDVEILIGFLEVOLAND.NL
De invulling en het beheer van deze website is een verantwoordelijkheid van Brandweer Flevoland. 

De site bevat informatie over de campagne Brandveilig Leven, de organisatie, het beleid en de taken van Brandweer Flevoland. Daarnaast bevat de website ook inhoud ingezonden door burgers.

Brandweer Flevoland streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen. Eveneens kan niet gegarandeerd worden dat de informatie op deze site na verloop van tijd nog steeds juist en/of volledig is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Brandweer Flevoland geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie en/of door burgers ingezonden content.

 


DISCLAIMER E-MAIL BRANDVEILIGFLEVOLAND.NL
Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. Daarbij verzoeken wij u nadrukkelijk het betreffende bericht niet verder te verspreiden.  

Berichten die via de e-mail verstuurd worden, worden via derden verzonden. Bij de verzending van berichten via e-mail dient u daarom rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen en/of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van Brandweer Flevoland of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid.

Brandweer Flevoland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Brandweer Flevoland haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. 

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens Brandweer Flevoland worden ontleend. 

Delen: