Geen Nood Bij Brand!

Brandweer Flevoland is een project gestart om samen met zorginstellingen en bewoners van zorginstellingen de bewustwording rondom brandveiligheid te vergroten. Hiermee zetten we gezamenlijk in op het bevorderen van brandveiliger gedrag.

 

Andere benadering

De brandweer voert regelmatig controles uit bij zorginstellingen. Hierbij wordt gekeken of een gebruiker van een pand voldoet aan de regels. Indien de gebruikers van een pand hier niet aan voldoen dienen ze de overtreding op te lossen.

Nu willen we de gebruiker meer bewuster maken waarom deze regels zo belangrijk zijn, zodat hij er uit zichzelf voor gaat zorgen dat de regels nageleefd worden. Dit levert een vele malen hogere motivatie en overtuiging om een pand brandveilig te gebruiken, dan enkel naleving van regelgeving als drijfveer.

Methodiek Geen Nood Bij Brand

Om het bewustzijn te vergroten, is de methodiek Geen nood bij brand (GNBB) ontwikkeld. De brandweer treedt hierbij niet op als controleur maar als veiligheidscoach. De methodiek bestaat in eerste instantie uit de volgende 3 stappen:

Stap 1 Veiligheidsexpeditie

De brandweer maakt, samen met de gebruikers van een gebouw, dus medewerkers, bewoners en management, een ronde door een gebouw. Dit is de veiligheidsexpeditie. Tijdens de rondgang wordt besproken en vastgelegd wat goed gaat op het gebied van brandveiligheid en wat verbeterd kan worden. De bedoeling is dat de gebruikers, bewoners en medewerkers zelf gaan inzien wat er beter kan en waar de knelpunten zitten. De brandweer heeft hierin de rol van coach. Doordat men zelf de knelpunten ervaart, bijvoorbeeld dat ontruimen moeilijk wordt als de vluchtweg door een etenskar geblokkeerd wordt, is de ervaring dat de knelpunten beter opgepakt worden.

Stap 2 Expeditieverslag

De ervaringen komen in een expeditieverslag. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wat goed is en wat verbeterd kan worden op het gebied van brandveiligheid in het gebouw. Het betreft nadrukkelijk geen controlerapport met verwijzingen naar regelgeving en aankondiging van sancties.

Stap 3 Masterplan

Op basis van het expeditieverslag worden vervolgafspraken gemaakt. Deze vervolgafspraken worden vastgelegd in een Masterplan. De uiteindelijke bedoeling is dat men zelf door het eigen pand op “expeditie” gaat, de knelpunten ervaart en daardoor de motivatie krijgt om de knelpunten aan te pakken.

Meer weten?

Heeft dit als zorginstelling je interesse gewekt, dan kun je contact opnemen met een van onze medewerkers van afdeling Risicobeheersing via: riscobeheersing@brandweerflevoland.nl.

Stel een vraag

Heb je een vraag aan de Brandweer over brandveilig leven? Stel hem hier!

Kun je snel vluchten bij een calamiteit?

Lees verder.

Delen: