Voorlichtingsavond voor agrariers in Gemeente Dronten.

Op 6 februari jongstleden hadden wij een voorlichtingsavond op de brandweerkazerne in Dronten. Deze avond was gericht op de agrariërs. Deze waren uitgenodigd via LTO.
Ze kregen voorlichting over algemene brandveiligheid, energietransitie en brandonderzoek.

Het was een zeer informatieve avond die goed ontvangen werd. Doel van deze avond was vooral informeren wat men zelf kan doen aan de brandveiligheid in en om het huis. Daarnaast is het zo dat agrariers in het buitengebied wonen, het duurt dus langer voordat wij als brandweer ter plaatse zijn. Het is dus goed dat de agriers ook weten hoe belangrijk het is dat ze hun brandveiligheid in orde hebben.

De presentatie met betrekking tot de energietransitie was zoals altijd weer een eye-opener. Veel agriers gaan zelf over op zonnepanelen, elektrische tractoren etc. Goed om daar ook de risico's van in te schatten.

De presentatie van onze collega's van brandonderzoek gaf toch ook duidelijk weer wat een schade een brand op kan leveren, maar ook dat je ondanks alles toch ook je sporen er nog uit kunt halen.

Nog een interessante site om eens te bekijken is Veilig Huis Vinkie: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/veilig-huis-vinkie/

Presentatie Algemene Brandveiligheid

Presentatie Energietransitie

Presentatie Brandonderzoek

 

 

 

Delen: