De regels voor o.a. het stallen van scootmobielen veranderen

Per 1 januari 2024 wijzigen er een aantal zaken.

Ten eerste wordt het bouwbesluit vervangen door het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Dit gebeurt omdat per 1 januari de omgevingswet in gaat. 

Ten tweede betekenen dit een aantal zaken omdat de brandveiligheid vanaf 1 januari via de BBL gaat lopen.

Een van de maatregelen die behoorlijk wat impact gaat hebben is artikel 6.15a. Dit artikel gaat in de loop van 2024 gelden (waarschijnlijk per 1 juli 2024). Hieronder staat lid 1 van dit artikel.

Artikel 6.15a (geen brandgevaarlijke objecten op vluchtroute woongebouw) 
1. In een gemeenschappelijk verkeersruimte van een woongebouw waardoor een vluchtroute voert zijn geen brandgevaarlijke objecten aanwezig. Onder brandgevaarlijke objecten worden in ieder geval verstaan: 
      a. meubilair;
      b. fietsen en scootmobielen; 
      c. afvalstoffen en kratten; en 
      d. decoratie. 
 
Concreet betekent dit dat er in verkeersruimtes van woongebouwen onder andere geen scootmobielen meer gestald mogen worden.
 
 
 
 
 

Delen: