Themabijeenkomst 11 mei 2023 over (brand)veiligheid voor langer zelfstandig wonende senioren

Op 11 mei 2023 organiseerden Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek een themabijeenkomst over (brand)veiligheid voor langer zelfstandig thuiswonende senioren.

In de brandweerkazerne van Almere- Poort ontvingen wij ongeveer 65 gasten die werkzaam zijn bij woningbouwcorporaties, ouderenorganisaties, gemeente, brandweer en andere betrokken organisaties.
Met als doel samen na te denken over het effect van vergrijzing en de hier bij komende risico’s. 

Hoe wij hier het beste mee kunnen omgaan, en hoe wij de senioren en ook de betrokken organisaties bewuster kunnen laten omgaan met brandveiligheid, valpreventie, veilig vluchten en toepassing van domotica ter ondersteuning van ouderen. Uiteraard ook hoe wij kunnen leren van elkaar en met elkaar. 

Onder leiding van dagvoorzitter Sven van der Burg gingen wij in op de vraagstelling; “Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan veiligheid voor deze doelgroep?”

Dankjewel aan onze sprekers voor jullie mooie bijdrage!

Naast deze 4 inspirerende sprekers hadden wij aansluitend ook 3 leerzame parallelsessies.

2 sessies met ervaringsverhalen waarbij Hendrik Kramer je meenam in zijn ervaring met een brand in een seniorencomplex en Loe van der Borgh die inging op lessen geleerd vanuit brandonderzoek in combinatie met veilig opladen van elektrische apparatuur.
Ook Madelein Boers en Froukje Zeijl gaven een parallelsessie over de gevaren van vallen en valpreventie voor senioren

Hebt u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nakijken? Bekijk ze via de links hieronder.

Froukje Zeijl (toenemende vergrijzing in onze regio’s)
Peter Schuurmans (Veilig Leven in Rotterdam Rijnmond
Margo Karemaker (Gedragsbeïnvloeding bij ouderen)

Hendrik Kramer (brand seniorencomplex)
Loe van der Borgh (brandonderzoeker en veilig opladen elektrische apparaten)
Froukje Zeijl en Madelein boers (gevaren van vallen en valpreventie voor senioren)

 

Delen: